loader image
Projekte > FucoSan

FucoSan

Homepage

www.fucosan.eu

Tilskud

2.225.179 €

Projektperiode

01.02.2017 – 31.01.2020

Leadpartner

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein – Campus Kiel (UKSH)

Projektbeskrivelse

”Ad! Føj!” Familiens søndagstur til stranden er lige blevet ødelagt af alger i vandkanten– ikke rart! Men algerne i Vesterhavet og i Østersøen udgør faktisk en vigtig og endnu kun lidt udnyttet ressource for programregionen. Flere algebestanddele byder på et stort antal af helbredsfremmende egenskaber. Det gælder især de såkaldte fucoidaner, der udvindes af brunalger.


Resultater

  • Implementering af en innovativ værdiskabelseskæde og innovationsplatform til bæredygtig udvinding af fucoidanholdige brunalger
  • Opbygning af et innovationsnetværk på det maritime bioteknologiske område

Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    3.851.519 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >