loader image
Projekte > Health-CAT

Health-CAT

Homepage

www.healthcat.eu

Tilskud

1.671.684 €

Projektperiode

01.02.2017 – 15.11.2020

Leadpartner

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller

Projektbeskrivelse

Den demografiske bombe, er et af de udtryk, man møder ofte i disse år. En af virkningerne er, at der bliver stadig færre hænder til at tage sig af stadigt flere med store plejebehov. Hvor projektet WIPP prøver at skabe flere sunde år for de mange ældre, sætter projektet Health-CAT ind med brug af robotter til fordel for den målgruppe, som har behov for pleje. Robotter kan yde et vigtigt bidrag ved at hjælpe ved tidskrævende og gentagende opgaver for dermed at aflaste personalet. Det kunne f.eks. være transport af måltider eller måling af specifikke medicinske parametre såsom puls, blodtryk eller iltmætning. Dermed bliver robotter en velfærdsteknologi, der bidrager til at afhjælpe den udfordring, som den demografiske udvikling stiller plejesektoren.

Mens industrirobotter næsten ikke bliver lagt mærke til af den brede befolkning vil robotter i sundhedssektoren sandsynligvis få betydeligt større offentlig interesse. Men mange udtrykker også skepsis: ”tager robotter arbejdspladser og er der skjulte sikkerhedsproblemer ved brug af dem?” Health-CAT imødegår aktivt disse bekymringer ved at inddrage slutbrugerne i udviklingsprocessen. Det sker igennem involveringen af bl.a. et hospital og to plejehjem, som skal bidrage til, at den udarbejdede løsning er relevant og bliver accepteret af såvel personale som patient. Måske vil den udviklede robot ikke blive lige så sød at se på og lige så alsidig som sundhedsrobotten Baymax i Disneyfilmen Big Hero 6, men resultaterne af Health-CAT vil kunne frigøre ressourcer blandt plejepersonalet.


Resultater

  • Identifikation af behov i sundhedssektoren
  • forbedre interaktionen mellem robotter og mennesker
  • robotmarkedets udbredelse i sundhedssektoren
  • offentlighedens sensibilisering i omgangen med robotter.

Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    2.786.140 Euro

Projektnavn

Health-CAT (Teknologi understøtter velfærd)

Downloads

Leadpartner

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller
Institut (SDU)
Campusvej 55
DK-5230 Odense S

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Fachhochschule Kiel (FH-Kiel)
FuE-Zentrum FH Kiel GmbH (FuE)
Universität zu Lübeck (UZL)

Projektpartnere DK:
Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI)
Robotize
Sygehus Sønderjylland (SHS)
Blue Ocean Robotics (BOR)
Region Sjælland (RS)

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Macio GmbH
UKSH Campus Kiel
Life Science Nord
AWO Schleswig-Holstein gGmbH (AWO)
Alten-und Pflegeheim TABEA GmbH

Netværkspartnere DK:
Væksthus Syddanmark
Væksthus Sjælland
Patientforeningen
RoboCluster
University College Sjælland
WellfareMedico
WelfareTech

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >