loader image
Projekte > Health-CAT

Health-CAT

Homepage

www.healthcat.eu

Tilskud

1.671.684 €

Projektperiode

01.02.2017 – 15.11.2020

Leadpartner

Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller

Projektbeskrivelse

Den demografiske bombe, er et af de udtryk, man møder ofte i disse år. En af virkningerne er, at der bliver stadig færre hænder til at tage sig af stadigt flere med store plejebehov. Hvor projektet WIPP prøver at skabe flere sunde år for de mange ældre, sætter projektet Health-CAT ind med brug af robotter til fordel for den målgruppe, som har behov for pleje. Robotter kan yde et vigtigt bidrag ved at hjælpe ved tidskrævende og gentagende opgaver for dermed at aflaste personalet. Det kunne f.eks. være transport af måltider eller måling af specifikke medicinske parametre såsom puls, blodtryk eller iltmætning. Dermed bliver robotter en velfærdsteknologi, der bidrager til at afhjælpe den udfordring, som den demografiske udvikling stiller plejesektoren.


Resultater

  • Identifikation af behov i sundhedssektoren
  • forbedre interaktionen mellem robotter og mennesker
  • robotmarkedets udbredelse i sundhedssektoren
  • offentlighedens sensibilisering i omgangen med robotter.

Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    2.786.140 Euro

Projektnavn

Health-CAT (Teknologi understøtter velfærd)

Downloads

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >