loader image
Hologram som ligner en platine
Projekte > HanDiRob

HanDiRob

Homepage

Ikon nætværksprojekt

www.handirob.eu

Tilskud

Ikon tilskud
403.059 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.04.2021 – 30.09.2022

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Syddansk Universitet – Maersk Mc-Kinney Moller Instituttet

Projektbeskrivelse

God håndhygiejne er ekstremt vigtig, når det handler om at hindre smittespredning med fx bakterier og virus. Med håndhygiejne menes hånddesinfektion eller håndvask – et simpelt tiltag med størst effekt. Men udføres håndhygiejnen ikke grundigt nok, så har den naturligvis ikke den ønskede effekt.

Den globale corona-pandemi har gjort håndhygiejne mere aktuelt end før. I projektet ”Hand Disinfection Robot – HanDiRob” vil erfarne aktører fra sundheds- og velfærdsområdet udvikle moduler til en intelligent og social robot, som vil kunne henvende sig til borgere og tilbyde dem hånddesinfektion, beskyttelsesudstyr og instruktion i at desinficere hænderne grundigt (video på skærm).


robot

Resultater

  • Færdigudviklede og testede robotmoduler
  • Yderligere viden om brug af hånddesinfektionsrobotter på hospitaler og om brugernes oplevelse af robotter
  • På længere sigt: Reduktion af spredning af smitsomme sygdomme i programregionen og potentiel set i hele verden

Projektdetaljer

  • Icon der Priorität 1: Eine Lupe
  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    671.766 Euro

Projektnavn

Hand Disinfection Robot

Downloads

  • er på vej…