loader image
Hologram som ligner en platine
Projekte > HanDiRob

HanDiRob

Homepage

Ikon nætværksprojekt

www.handirob.eu

Tilskud

Ikon tilskud
403.059 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.04.2021 – 30.09.2022

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Syddansk Universitet – Maersk Mc-Kinney Moller Instituttet

Projektbeskrivelse

God håndhygiejne er ekstremt vigtig, når det handler om at hindre smittespredning med fx bakterier og virus. Med håndhygiejne menes hånddesinfektion eller håndvask – et simpelt tiltag med størst effekt. Men udføres håndhygiejnen ikke grundigt nok, så har den naturligvis ikke den ønskede effekt.

Den globale corona-pandemi har gjort håndhygiejne mere aktuelt end før. I projektet ”Hand Disinfection Robot – HanDiRob” vil erfarne aktører fra sundheds- og velfærdsområdet udvikle moduler til en intelligent og social robot, som vil kunne henvende sig til borgere og tilbyde dem hånddesinfektion, beskyttelsesudstyr og instruktion i at desinficere hænderne grundigt (video på skærm).

Automatiske hånddesinfektionsdispensere, som vi ser offentlige steder i dag, er passive. Du skal selv opsøge dem for at kunne anvende dem. HanDiRob-projektets løsning involverer et nyt selvkørende modul, og gør hånddesinfektion til en proaktiv løsning ved at den aktivt henvender sig til og interagerer med mennesker.

HanDiRob-robotten består af to dele. Den ene del er en stationær stand med indbygget skærm og en dispenser med hånddesinfektionsmiddel. Robottens anden del er en mobil enhed. Ved at sætte den stationære stand på den mobile enhed, har man en selvkørende robot (se den første skitse). Om robotten kommer til at ligne noget fra Star Wars eller en velkendt hånddispenser er endnu ikke afklaret. Robottens funktionalitet, adfærd og udseende udvikles og testes i løbet af projektet.

skitse af den selvkørende robot
Første skitse af den selvkørende robot

Partnerne bag projektet har et tæt samarbejde og bygger både på et eksisterende netværk og teknologier, som i tidligere projekter blev udviklet i fællesskab. I HanDiRob-projektet vil Syddansk Universitet (Maersk Mc-Kinney Møller Instituttet) primært bidrage med viden omkring robotteknologi samt menneske-robot- interaktion, mens Fachhochschule Kiel fokuserer på brugergrænseflader og Universitetet i Lübeck bidrager med viden omkring medikoteknik og evaluering. Robotmodulerne skal testes på OUH i Odense og på universitetshospitalet i Lübeck med henblik på at få feedback fra brugerne, tilpasse modulerne og bevise deres anvendelighed.

Projektet forventer, at den første prototype, er klar i efteråret 2021. Dog vil nogle funktioner endnu ikke være implementeret i den første version


robot

Resultater

 • Færdigudviklede og testede robotmoduler
 • Yderligere viden om brug af hånddesinfektionsrobotter på hospitaler og om brugernes oplevelse af robotter
 • På længere sigt: Reduktion af spredning af smitsomme sygdomme i programregionen og potentiel set i hele verden

Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 1: Eine Lupe
 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  671.766 Euro

Projektnavn

Hand Disinfection Robot

Downloads

 • er på vej…

Leadpartner

Syddansk Universitet – Maersk Mc-Kinney Moller Instituttet

Projektpartnere

Projektpartnere DE:

Universität zu Lübeck / Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie (UZL) | Lübeck universitet / Hospital for ortopædi og ulykkeskirurgi (UZL)

Fachhochschule Kiel

Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH | Forsknings- og udviklingscenter Fachhochschule Kiel GmbH

Projektpartnere DK:

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:

Netværkspartnere DK:

Universitätsklinikum Odense | Universitethospital Odense

Abena A/S