loader image
Hologram som ligner en platine
Projekte > HanDiRob

HanDiRob

Homepage

Ikon nætværksprojekt

www.handirob.eu

Tilskud

Ikon tilskud
403.059 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.04.2021 – 30.09.2022

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Syddansk Universitet – Maersk Mc-Kinney Moller Instituttet

Projektbeskrivelse

God håndhygiejne er ekstremt vigtig, når det handler om at hindre smittespredning med fx bakterier og virus. Med håndhygiejne menes hånddesinfektion eller håndvask – et simpelt tiltag med størst effekt. Men udføres håndhygiejnen ikke grundigt nok, så har den naturligvis ikke den ønskede effekt.

Den globale corona-pandemi har gjort håndhygiejne mere aktuelt end før. I projektet ”Hand Disinfection Robot – HanDiRob” vil erfarne aktører fra sundheds- og velfærdsområdet udvikle moduler til en intelligent og social robot, som vil kunne henvende sig til borgere og tilbyde dem hånddesinfektion, beskyttelsesudstyr og instruktion i at desinficere hænderne grundigt (video på skærm).


robot

Resultater

 • Færdigudviklede og testede robotmoduler
 • Yderligere viden om brug af hånddesinfektionsrobotter på hospitaler og om brugernes oplevelse af robotter
 • På længere sigt: Reduktion af spredning af smitsomme sygdomme i programregionen og potentiel set i hele verden

Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 1: Eine Lupe
 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  671.766 Euro

Projektnavn

Hand Disinfection Robot

Downloads

 • er på vej…