loader image
Projekte > PerspektivRegion

PerspektivRegion

Homepage

Projektet arbejder i øjeblikket på en hjemmeside

Tilskud

450.910 €

Laufzeit

01.03.2021 – 31.03.2023

Projektperiode

Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig Holstein

Projektbeskrivelse

Projektet ”PerspektivRegion” har til formål at styrke forbindelsen mellem danskere og tyskere i grænseregionen. Parlamenter om erindring og fremtid, som ledsages af kunstprojekter, sætter borgerne som aktører i fokus for projektet. Der er fokus på at adskille og forbinde aspekter af den dansk-tyske fortid og fremtid.

Projektet har til formål at skabe en fælles identitet for den dansk-tyske grænseregion. I diskussionerne skal både mentale grænseerfaringer og de erfaringer, der er overleveret fra tidligere generationer, afvikles, og nye kontaktpunkter og samarbejdsperspektiver skal synliggøres og styrkes. Gennem udvikling af innovative idéer og koncepter skal solidariteten med hinanden på begge sider af grænsen fremmes på lang sigt.

Dette skal opnås gennem arrangementer i forbindelse med minde- og fremtidsparlamenterne, hvor 40 deltagere fra grænseregionen per event vil drøfte forskellige emner og udfordringer i udvalg og plenarmøder i løbet af en uge. Hvad har adskilt os i fortiden, hvad vil forene os i fremtiden? Målet er at indlede en dialog i civilsamfundet, der åbner nye rum for identitet og handling. Disse parlamenter vil ikke kun være samtaler og debatter, men vil blive styrket og uddybet af kunstprojekter.

Da deltagerne vil handle selvstændigt efter at være blevet introduceret af eksperter, kan der opstå mange ting, alt er muligt. Det er præcis det, som projektpartnerne bevidst ønsker. Deltagerne vil blive rekrutteret på forhånd ved hjælp af offentlige annoncering. Sammensætningen bør være så forskellig som muligt. Alle kan deltage. Resultaterne vil blive præsenteret for offentligheden i form af arrangementer, brochurer og videoer.

Projektet fremmer borgernes viden og bevidsthed om dansk-tysk historie. Det skaber nye mødesteder for mennesker på begge sider af grænsen og bidrager til den dansk-tyske forståelse og til den fælles udformning af nutiden og fremtiden i regionen.


Resultater

  • Der vil blive afholdt to mindeparlamenter, i oktober 2021 i Jyderup/Vestsjælland og i februar 2022 i Sankelmark ved Flensborg. Fremtidens parlament vil blive afholdt i Kiel i sommeren 2022. Parlamenterne vil blive ledsaget af udstillinger og kunstneriske projekter i de respektive regioner. Den dansk-tyske ”artist call” for tiltrækning af kunstnere har været offentliggjort siden den 10. maj. Kunstprojekterne vil også finde sted decentralt i regionen for at skabe stor synlighed og opmærksomhed omkring projektet og debatternes indhold.
  • Et dansk og tysk PR-bureau vil være ansvarlig for kommunikationen og vil stå for regional og national presse og PR-arbejde, herunder sociale medier.

Projektdetaljer

  • Prioritet 4.2 - Funktionelt samarbejde

    Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.2: Fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tyske levevis og kultur
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    601.213 Euro

Projektnavn

PerspektivRegion, Dansk-Tysk Erindrings- og Fremtidsparlament | Deutsch-Dänisches Erinnerungs- und Zukunftsparlament

Downloads

  • er på vej…

Leadpartner

Heinrich-Böll-Stiftung, Schleswig-Holstein

Projektpartnere

Projektpartner DE:
/

Projektpartner DK:

Jyderup Højskole

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:

Kunstverein Haus 8 e.V.

Historisches Seminar der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

Bundesverband Bildender Künstler Schleswig-Holstein

Abteilung für Kunst und visuelle Medien, Institut für Ästhetisch-Kulturelle Bildung, Europa-Universität Flensburg

Netværkspartnere DK:

M100

Department of History, University of Southern Denmark

Billedkunstnernes Forbund Sydjylland

BKF-Storstrøm

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >