loader image
Puslespil i rød og blå
Projekte > Joint/ double degree

Joint/ double degree

Netværksprojekt

Ikon nætværksprojekt
Joint/ double degree” er et netværksprojekt.

Tilskud

Ikon tilskud
92.320 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.12.2020 – 01.12.2021

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Roskilde Universitet

Projektbeskrivelse


Formålet med netværksprojektet ”Joint or double Master’s Degree in Business Administration” er gennem en forundersøgelse at afdække samarbejdspotentialet og markedet for en fælles cand.merc. (Master) i Business administration i et samarbejde mellem Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv og Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Betriebswirtschaftslehre.

”Joint/ double degree” sigter mod at udvikle et beslutningsgrundlag for universiteterne i form af en rapport og et udkast til en studieordning for den fælles cand.merc. Projektets mål er desuden at involvere erhvervslivet og potentielle studerende i begge dele af programregionen i såvel forundersøgelsen som i udarbejdelsen af studieordningens indhold.


Bygninger

Resultater/ formål

 • Udfærdige en rapport om og en prototype af en studieordning for en fælles eller dobbelt kandidatgrad i Business Administration i et samarbejde mellem Roskilde Universitet (RUC) og Kiel Universitet (CAU). Rapporten skal danne grundlag for, at universiteterne (og reguleringsorganerne) kan tage stilling til etablering af uddannelsen. Rapporten vil også være offentligt tilgængelig og relevant for en lokal og regional politisk debat.

Virkningerne af netværksprojektet – hvis en fælles eller dobbelt kandidatgrad i Business Administration godkendes – kan estimeres på kort, mellemlang og langt sigt:

 • Kort sigt (= afslutning af netværksprojektet, slutningen af 2021): universiteterne (og de regulerende organer) beslutter, om der skal oprettes en fælles eller dobbelt kandidatuddannelse i Business Administration.
 • Mellemlang sigt (2023-2025): de første studerende optages på uddannelsen i sommeren 2023 og dimitterer i sommeren 2025.
 • Langt sigt (2026-27): “Produktion” af kandidater forventes at nå fuld skala i 2026-27.

Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 3: Menschen stehen neben einander
 • Prioritet 3.2 - Arbejdsmarked, beskæftigelse & uddannelse

  Øge beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet, Prioritet 3.2: Øge integration på uddannelsesområdet med fokus på programregionens styrkepositioner
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  123.093 Euro

Projektnavn

Joint or double Degree Interreg Network Project: Graduate Program in Business Administration – RUC-CAU (Kiel)

Downloads

 • Er på vej

Interreg logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >