loader image
Projekte > Joint/ double degree

Joint/ double degree

Netværksprojekt

Joint/ double degree” er et netværksprojekt.

Tilskud

92.320 €

Projektperiode

01.12.2020 – 01.12.2021

Leadpartner

Roskilde Universitet

Projektbeskrivelse


Formålet med netværksprojektet ”Joint or double Master’s Degree in Business Administration” er gennem en forundersøgelse at afdække samarbejdspotentialet og markedet for en fælles cand.merc. (Master) i Business administration i et samarbejde mellem Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv og Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Institut für Betriebswirtschaftslehre.

”Joint/ double degree” sigter mod at udvikle et beslutningsgrundlag for universiteterne i form af en rapport og et udkast til en studieordning for den fælles cand.merc. Projektets mål er desuden at involvere erhvervslivet og potentielle studerende i begge dele af programregionen i såvel forundersøgelsen som i udarbejdelsen af studieordningens indhold.

Samtidigt med at Femern Bælt-forbindelsen har fokus på at binde landene sammen ved at skabe en hurtigere forbindelse, skaber den også nye muligheder for job og uddannelse samt for samarbejde og udvikling af erhvervslivet på tværs af regionerne. Netværksprojektet ”Joint/ double degree” vil også få gavn af de nye muligheder.

Målet med samarbejdet mellem Roskilde Universitet og Christian-Albrechts-Universität zu Kiel omkring en fælles kandidatuddannelse er at skabe øget uddannelsesmæssig sammenhæng på kandidatniveau mellem aktører i Femern Bælt regionen og derved bidrage til at skabe grundlag for økonomisk og bæredygtig udvikling i regionen/landene. Således er ideen, at de studerende ikke blot skal pendle mellem regionernes universiteter, men også har mulighed for at opnå en cand.merc-uddannelse, som er designet til at løse de fremtidige udfordringer og udnytte de muligheder, som den nye Femern-forbindelse skaber. Samarbejdet omkring den fælles kandidatuddannelse sigter således mod at styrke arbejdsmarkedet for kandidaterne og videreudvikle den dansk-tyske region.


Resultater/ formål

 • Udfærdige en rapport om og en prototype af en studieordning for en fælles eller dobbelt kandidatgrad i Business Administration i et samarbejde mellem Roskilde Universitet (RUC) og Kiel Universitet (CAU). Rapporten skal danne grundlag for, at universiteterne (og reguleringsorganerne) kan tage stilling til etablering af uddannelsen. Rapporten vil også være offentligt tilgængelig og relevant for en lokal og regional politisk debat.

Virkningerne af netværksprojektet – hvis en fælles eller dobbelt kandidatgrad i Business Administration godkendes – kan estimeres på kort, mellemlang og langt sigt:

 • Kort sigt (= afslutning af netværksprojektet, slutningen af 2021): universiteterne (og de regulerende organer) beslutter, om der skal oprettes en fælles eller dobbelt kandidatuddannelse i Business Administration.
 • Mellemlang sigt (2023-2025): de første studerende optages på uddannelsen i sommeren 2023 og dimitterer i sommeren 2025.
 • Langt sigt (2026-27): “Produktion” af kandidater forventes at nå fuld skala i 2026-27.

Projektdetaljer

 • Prioritet 3.2 - Arbejdsmarked, beskæftigelse & uddannelse

  Øge beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet, Prioritet 3.2: Øge integration på uddannelsesområdet med fokus på programregionens styrkepositioner
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  123.093 Euro

Projektnavn

Joint or double Degree Interreg Network Project: Graduate Program in Business Administration – RUC-CAU (Kiel)

Downloads

 • Er på vej

Leadpartner

Roskilde Universitet, Institut for Samfunds-videnskab og Erhverv                 

Projektpartner

Institut für Betriebswirtschaftslehre, Die Wirtschafts- & Sozialwissenschaftliche Fakultät der Uni Kiel, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel      

Netværkspartner

DE: Wirtschaftsförderungs-agentur Kreis Plön GmbH

DK: Guldborgsund kommune

Region Sjælland

Erhvervshus Sjælland

Læs mere

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >