loader image
Projekte > SOMB

SOMB

Netværksprojekt

SOMB” er et netværksprojekt.

Tilskud

82.166 €

Projektperiode

01.01.2021 – 31.12.2021

Leadpartner

Sygehus Sønderjylland

Projektbeskrivelse


Når livet når sin sidste fase ønsker de fleste mennesker at dø i eget hjem.  Mangel på omsorg ved livets afslutning i eget hjem og borgernes manglende kundskab samt angst for at tale om døden er en grænseoverskridende udfordring i mange lande. Desværre er det ofte tabubelagt at tale om døden.  Ifølge et internationalt studie ønsker 2/3 at dø i eget hjem, mens det i Danmark, i 2018, kun var ca. ¼ der døde hjemme. For at kunne opfylde ønsket om at dø i eget hjem har mange behov for hjælp fra eks. pårørende og andre frivillige, samt naturligvis fagprofessionelle.

”Sidstehjælpskurset” blev etableret for at undervise borgere – både for at italesætte døden og for at undgå, at emnet bliver tabubelagt. Kurset ligner et førstehjælpskursus og bliver som regel afholdt på fire omgange á en times varighed. Efter kurset har borgerne kendskab til forskellige muligheder for at støtte alvorligt syge og døende og ved, hvad de selv kan gøre. Herudover får de information om lokale støttetilbud som hospice, palliative teams, etc.  Der findes allerede sidstehjælpskurser i 17 lande i Europa, Syd-Amerika og Australien. Videnskabelige undersøgelser viser, at både voksne og børn tager godt imod sidstehjælpskurset og at de ønsker at tale om døden. Aktuelt mangler vi viden om behovet for en kulturel tilpasning af sidstehjælpskurset i forhold til nationalitet, tro eller andre faktorer. Der er tegn på, at der findes kulturelle forskelle og holdninger i Tyskland og Danmark, og disse bør italesættes i sidstehjælpskurset for at sikre, at minoriteter på begge sider af grænsen får den bedst mulige hjælp, som er afstemt til deres kultur.

Væsentlige resultater af vores netværksprojekt er et øget samarbejde, samt øget respekt for kulturelle forskelle. Projektpartnerne vil danne et netværk med både minoriteternes organisationer og organisationer som underviser befolkningen i førstehjælp. Ved møder med repræsentanter fra disse forskellige organisationer, skal det undersøges, om de kulturelle forskelle vil have betydning for sidstehjælpskurser i grænselandet. Derudover skal det undersøges hvordan disse kulturelle forskelle kan inkluderes og adresseres.  På baggrund af netværksprojektet skal det vurderes, om en kulturel tilpasning er nødvendig og en ansøgning til et større projekt omkring sidstehjælpskurser, tilpasset kulturelle forskelle på begge sider af grænsen, udarbejdes.  Det grænseoverskridende samarbejde er afgørende, for at belyse de kulturelle forskelle i forbindelse med død og omsorg ved livets afslutning. Da dette er et mindre projekt, afgrænser vi det til alene at omfatte den vestlige del af regionen. Det er dog tanken af hele grænseregionen inddrages i det efterfølgende større projekt.

Projektets formål er, at forbedre den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for det centrale område ’sundhed’ i forhold til palliativ omsorg og omsorg ved livets afslutning. Projektet vil føre til ny viden om kulturelle forskelle på begge sider af den dansk-tyske grænse, som derefter kan danne grundlag for et følgeprojekt med kultursensible (kurser tilpasset de kulturelle forskelle) sidstehjælpskurser for befolkningen. Disse vil så hjælpe til at borgerne kan tale mere åbent om døden og at de vil være i stand til at give andre omsorg ved livets afslutning.


Resultater/ formål

 • Delmål 1 Netværksdannelse: Der dannes et netværk med partnere fra Danmark og Tyskland, som inkluderer offentlige og private organisationer og foreninger.
 • Delmål 2 Vidensopsamling: Projektet har til hensigt at identificere fælles udfordringer og kulturelle forskelle i omsorg og pleje ved livets afslutning. Dette sker via vidensopsamling i tre workshops, hvor netværksparterne er repræsenteret. 
 • Delmål 3 Faglighed på tværs: Faglig udveksling og gensidig læring på kvartalsmøder. 
 • Delmål 4 Inkludere af kulturelle forskelle i sidstehjælpskursus: Tilpasning af materiale til sidstehjælpskursus i forhold til kulturelle forskelle. 
 • Delmål 5 Projektidé til opfølgende større projekt: Der udarbejdes en projektrapport med en projektide og udkast til ansøgning til et større projekt i Interreg-regi.

Projektdetaljer

 • Prioritet 4.1 - Funktionelt samarbejde

  Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.1: Øgning af den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  109.555 Euro

Projektnavn

SOMB – Sidstehjælpskursus og minoriteters behov for kulturel tilpasning – et pilotprojekt for Tyske og Danske minoriteter på tværs af grænsen

Downloads

 • Er på vej

Billeder fra sidstehjælpskursus

Leadpartner

Sygehus Sønderjylland, Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder, Medicinsk Forskningsenhed

Projektpartner

Katharinen Hospiz am Park Flensburg, Malteser Krankenhaus St. Franziskus Hospital, Ev.-luth. Diakonissenanstalt Flensburg        

Netværkspartner

DE: Letzte Hilfe Deutschland gUG

DK: Dansk Folkehjælp

SOMB-projektmedarbejdere

Georg Bollig

Projektleder – Dr.med, MAS, PhD, Clin. Associate Professor University of Southern Denmark

Mail: Georg.Bollig@rsyd.dk

Tlf.: + 45 20168303

Mariam Safi

Projektmedarbejder, Ph.d. studerende

Mail: Mariam.Safi2@rsyd.dk

Tlf.: + 45 28512507

Bettina Ravnborg Thude

Projektmedarbejder, Chefkonsulent, Ph. d.

BRT@rsyd.dk

Tlf.: + 45 51158099

Kathrin Søderberg

Forskningssekretær

Mail: KSO@rsyd.dk

Tlf.: + 45 79973265

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >