loader image
Puslespil i rød og blå
Projekte > SOMB

SOMB

Netværksprojekt

Ikon nætværksprojekt
SOMB” er et netværksprojekt.

Tilskud

Ikon tilskud
82.166 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.01.2021 – 31.12.2021

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Sygehus Sønderjylland

Projektbeskrivelse


Når livet når sin sidste fase ønsker de fleste mennesker at dø i eget hjem.  Mangel på omsorg ved livets afslutning i eget hjem og borgernes manglende kundskab samt angst for at tale om døden er en grænseoverskridende udfordring i mange lande. Desværre er det ofte tabubelagt at tale om døden.  Ifølge et internationalt studie ønsker 2/3 at dø i eget hjem, mens det i Danmark, i 2018, kun var ca. ¼ der døde hjemme. For at kunne opfylde ønsket om at dø i eget hjem har mange behov for hjælp fra eks. pårørende og andre frivillige, samt naturligvis fagprofessionelle.

”Sidstehjælpskurset” blev etableret for at undervise borgere – både for at italesætte døden og for at undgå, at emnet bliver tabubelagt. Kurset ligner et førstehjælpskursus og bliver som regel afholdt på fire omgange á en times varighed. Efter kurset har borgerne kendskab til forskellige muligheder for at støtte alvorligt syge og døende og ved, hvad de selv kan gøre. Herudover får de information om lokale støttetilbud som hospice, palliative teams, etc.  Der findes allerede sidstehjælpskurser i 17 lande i Europa, Syd-Amerika og Australien. Videnskabelige undersøgelser viser, at både voksne og børn tager godt imod sidstehjælpskurset og at de ønsker at tale om døden. Aktuelt mangler vi viden om behovet for en kulturel tilpasning af sidstehjælpskurset i forhold til nationalitet, tro eller andre faktorer. Der er tegn på, at der findes kulturelle forskelle og holdninger i Tyskland og Danmark, og disse bør italesættes i sidstehjælpskurset for at sikre, at minoriteter på begge sider af grænsen får den bedst mulige hjælp, som er afstemt til deres kultur.


forsamling

Resultater/ formål

 • Delmål 1 Netværksdannelse: Der dannes et netværk med partnere fra Danmark og Tyskland, som inkluderer offentlige og private organisationer og foreninger.
 • Delmål 2 Vidensopsamling: Projektet har til hensigt at identificere fælles udfordringer og kulturelle forskelle i omsorg og pleje ved livets afslutning. Dette sker via vidensopsamling i tre workshops, hvor netværksparterne er repræsenteret. 
 • Delmål 3 Faglighed på tværs: Faglig udveksling og gensidig læring på kvartalsmøder. 
 • Delmål 4 Inkludere af kulturelle forskelle i sidstehjælpskursus: Tilpasning af materiale til sidstehjælpskursus i forhold til kulturelle forskelle. 
 • Delmål 5 Projektidé til opfølgende større projekt: Der udarbejdes en projektrapport med en projektide og udkast til ansøgning til et større projekt i Interreg-regi.

Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 4: Puzzleteile greifen ineinander
 • Prioritet 4.1 - Funktionelt samarbejde

  Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.1: Øgning af den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  109.555 Euro

Projektnavn

SOMB – Sidstehjælpskursus og minoriteters behov for kulturel tilpasning – et pilotprojekt for Tyske og Danske minoriteter på tværs af grænsen

Downloads

 • Er på vej

Billeder fra sidstehjælpskursus

forsamling ved spisebordet

Interreg logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >