loader image
Puslespil i rød og blå
Projekte > URNFIELD

URNFIELD

Netværksprojekt

Ikon nætværksprojekt
URNFIELD” er et netværksprojekt.

Tilskud

Ikon tilskud
99.292 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.08.2021 – 01.07.2022

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen

Projektbeskrivelse


URNFIELD er et netværksprojekt der vil undersøge og formidle det forhistoriske tuegravsfænomen i den dansk-tyske grænseregion.

Tuegravsfænomenet var den dominerende begravelsesform i den tidlige jernalder for ca. 2.500 år siden. De døde blev her kremeret under åben himmel og når ligbålet var afkølet blev de jordiske rester indsamlet i en urne. Urnen blev begravet og henover graven blev der etableret en mindre jordtue, der også har lagt navn til det arkæologiske fænomen. Tuegrave med børn, mænd og kvinder blev anlagt tæt side om side og rundt omkring i den dansk-tyske grænseregion findes der kæmpestore gravfelter med hundredevis eller i nogle tilfælde endog tusindvis af tuegrave.

Arkæologer har udgravet tusindvis af tuegrave i løbet af de sidste hundrede år, men forskningen har desværre ofte været nationalt fokuseret; danske arkæologer undersøger dansk materiale og tyske arkæologer undersøger tysk materiale. Der findes ikke noget samlet overblik over tuegravsfænomenet og forskningen kommer herved nemt til at overse de ligheder og uligheder gravskikken måtte rumme på tværs af grænseregionen. Det nationale fokus har tidligere været politisk motiveret, men grunder også i en sprogbarriere mellem det danske og det tyske, samt forskellige nationale tilgange til sikring af arkæologiske fortidsminder. Projektet identificerer et konkret behov for at integrere dansk og tysk tuegravsforskning på tværs af  grænseregionen.

URNFIELD vil etablere et forskningsnetværk som forum til udveksling af erfaringer og information mellem arkæologiske institutioner og interessenter i grænseregionen. Det vil bidrage til at fjerne det hidtil ensidige nationale forskningsfokus og danne grobund for et fremtidigt stort forskningsprojekt med internationale partnere fra et bredt fagfelt. Et stort forskningsprojekt vil kunne promovere grænseregionens unikke kulturarv i internationale sammenhænge og inspirere til lignende projekter i andre grænseregioner.

URNFIELD har som særskilt fokus at fremme den kulturelle integration i grænseregionen og udbrede offentlighedens kendskab og forståelse af vores fælles kulturarv og i særdeleshed tuegravsfænomenet. Projektet vil i samarbejde med netværkspartnere afholde en foredragsrække, der tager tilhørerne med ud i landskabet og præsenterer vores fælles kulturarv. Projektets resultater vil blive publiceret som en almen guide til tuegravsfænomenet med henvisninger til, hvordan man på egen hånd kan besøge en række lokaliteter, hvor de små tuegrave stadig kan skimtes i landskabet. 

Netværksprojektet ledes af det tyske ”Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie” i tæt samarbejde med Museum Sønderjylland og inddrager en række netværkspartnere med særlig interesse for tuegravsfænomenet.


 Arkæologen viser en flot, hel urne frem.
Arkæologen viser en flot, hel urne frem.
Nyere udgravning af tuegravpladsen Aarre, sydøst for Varde i Vestjylland.

Resultater/ formål

 • Fremme den kulturelle integration i grænseregionen ved en række formidlingstiltag rettet mod offentligheden i Danmark og Tyskland.
 • Bidrage til at fjerne den hidtil ensidige nationale forskningsfokus.
 • Etablere et tuegravsnetværk til udveksling af erfaringer og information i grænseregionen og til støtte af fremtidige forsknings- og formidlingsprojekter.
 • Tuegravsnetværket vil udvikle et stort, internationalt og tværfagligt forskningsprojekt, der skal skabe opmærksomhed omkring regionens unikke kulturarv.
 • Projektresultater vil blive formidlet og publiceret i en almen fortidsminde guide og en række forskningsartikler.


Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 4: Puzzleteile greifen ineinander
 • Prioritet 4.2 - Funktionelt samarbejde

  Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.2: Fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tyske levevis og kultur
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  132.390 Euro

Projektnavn

The urnfield phenomenon in Denmark and Northern Germany

Downloads

 • Er på vej

Leadpartner

Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen      

Projektpartner

Museum Sønderjylland, Arkæologi

Netværkspartner

DE: Museum für Archäologie Schloss Gottorf, Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf

DK: The National Museum of Denmark, Department of Forensic Medicine, Copenhagen University               

Billeder fra Aarupgaard

Aarupgaard urnfield 1970: Tuegravpladsen Aarupgaard mellem Gram og Ribe i Sydjylland blev totaludgravet af Museum Sønderjylland (tidl. Haderslev Museum) i 1970erne, og pladsen er med sine ca. 1500 grave den største af sin art i Danmark.

Aarupgaard urnfield 2020: En del af tuegravpladsen Aarupgaard henligger i fredet hede, hvor nogle af de største tuer stadig kan anes i det høje græs.

Kremerede knogler: De kremerede knogler er fragmenterede, men de kan alligevel fortælle os meget omkring de dødes køn, alder, levevis og sygdomme. Ved at bruge naturvidenskabelige analysemetoder kan vi datere knoglerne og bestemme, om de er lokale eller tilflyttere til lokalområdet.

Aarupgaard 1970
Aarupgaard 1970
Aarupgaard 2020
Aarupgaard 2020
Kremerede knogle
Kremerede knogler

Interreg logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >