loader image
Projekte > LSBL2

LSBL2

Tilskud

878.481 €

Projektperiode

01.06.2016 – 31.05.2019

Leadpartner

Aalborg Universitet Esbjerg – Sektion for Energi Teknologi (AAU)

Projektbeskrivelse

Selvom biogassektorerne i den tyske og danske del af programområdet har udviklet sig forskelligt inden for de sidste årtier, står begge sektorer nu over de samme udfordringer: 1. Mangel på bæredygtige og billige biomasser, 2. Ineffektiv procesteknologi ved brug af sådanne typer biomasser, 3. Skæv koncentration af gødningsprodukter fra biogasproduktionen i forhold til landbrugsarealer, og 4. Begrænsede muligheder for at udnytte at biogas er en stabil og lagringsbar energikilde, som kan bruges når udbuddet af andre fornybare energikilder fluktuerer. Ved videreudvikling og materialisering af innovative processer og produkter på basis af resultaterne fra forgænger projektet (Large Scale Bioenergy Lab I), er målet med dette projekt at gøre biogassektoren økonomisk, økologisk og miljømæssig bæredygtig i forhold til disse udfordringer.


Resultater

  • Etablering af en grænseoverskridende bioenergiklynge inkl. bioraffinaderi
  • Undersøgelse af muligheden for at bruge restprodukter til produktion af biogas

Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samelde støtteberettigede udgifter
    1.464.135 Euro

Projektnavn

Large Scale Bioenergy Laboratory 2 (LSBL2)

Downloads

  • Er på vej…

Social Media

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >