loader image
Projekte > MSU

MSU

Netværksprojekt

MSU” er et netværksprojekt

Tilskud

99.000 €

Projektperiode

01.10.2020 – 30.09.2021

Leadpartner

Sjællands Univeristetshospital

Projektbeskrivelse

Det anslås, at der er omkring 12.000 slagtilfælde i Danmark om året. Slagtilfælde er en af de hyppigste årsager til tidlig død eller senfølger efter sygdom. Slagtilfælde, også kaldet ’stroke’, er en fællesbetegnelse for en begyndende skade på hjernen som følge af en blodprop eller en blødning i hjernen.

I netværksprojektet ”Mobile Stroke Unit (MSU)” vil sundhedsaktører fra Danmark og Nordtyskland forske i mulighederne for at redde flere stroke-patienters liv. ’Mobile Stroke Unit’ kan oversættes til et mobilt slagtilfælde-køretøj med en mobil hjernescanner.


Resultater/ formål

  • Netværksprojektet leder frem til et projekt, der kommer til at skabe nogle af de mest markante forbedringer i behandling af slagtilfælde inden for de seneste 30 år, i hvert fald i den sydlige del af Danmark. For Lübeck og omegn vil projektet omvendt hjælpe med at tydeliggøre fordelene ved at have et enklere system til at håndtere slagtilfælde.
  • Med MSU projektet udvikler og afprøver vi et set-up, hvor flere vil komme sig efter slagtilfælde og komme sig godt. Sammen med projektpartnerne vil vi samtidig øge opmærksomheden på slagtilfælde og derved gøre en af de mest markante forbedringer for folkesundheden inden for hjernesygdomme.

Projektdetaljer

  • Icon der Priorität 1: Eine Lupe
  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    132.000 Euro

Projektnavn

MSU – Mobile Stroke Unit

Downloads

  • Er på vej…

Projektfilm (lang version)
Projektfilm (kort version)

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >