loader image
Projekte > MSU

MSU

Netværksprojekt

MSU” er et netværksprojekt

Tilskud

99.000 €

Projektperiode

01.10.2020 – 30.09.2021

Leadpartner

Sjællands Univeristetshospital

Projektbeskrivelse

Slagtilfælde (stroke) er en af de hyppigste årsager til tidlig død eller senfølger efter sygdom i vores del af verdenen. En hurtig behandling er afgørende for, at man kan komme sig. En af de væsentligste udfordringer for hurtig igangsat behandling er den store afstand mellem borger og hospital, særligt i områder som Region Sjælland og delstaten Slesvig-Holsten. For at ændre dette må man derfor arbejde på at få den specialiserede behandling tættere på borgeren med en såkaldt Mobile Stroke Unit (MSU). Med Interreg MSU netværksprojektet undersøger hospitalerne i Lübeck og Roskilde, om de sammen kan udvikle et projekt til at teste en ambulance med en mobil hjernescanner.


Resultater/ formål

  • Netværksprojektet leder frem til et projekt, der kommer til at skabe nogle af de mest markante forbedringer i behandling af slagtilfælde inden for de seneste 30 år, i hvert fald i den sydlige del af Danmark. For Lübeck og omegn vil projektet omvendt hjælpe med at tydeliggøre fordelene ved at have et enklere system til at håndtere slagtilfælde.
  • Med MSU projektet udvikler og afprøver vi et set-up, hvor flere vil komme sig efter slagtilfælde og komme sig godt. Sammen med projektpartnerne vil vi samtidig øge opmærksomheden på slagtilfælde og derved gøre en af de mest markante forbedringer for folkesundheden inden for hjernesygdomme.

Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    132.000 Euro

Projektnavn

MSU – Mobile Stroke Unit

Downloads

  • Er på vej…

Projektfilm (lang version)
Projektfilm (kort version)

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >