loader image
Projekte > MSU

MSU

Netværksprojekt

MSU” er et netværksprojekt

Tilskud

99.000 €

Projektperiode

01.10.2020 – 30.09.2021

Leadpartner

Sjællands Univeristetshospital

Projektbeskrivelse

Det anslås, at der er omkring 12.000 slagtilfælde i Danmark om året. Slagtilfælde er en af de hyppigste årsager til tidlig død eller senfølger efter sygdom. Slagtilfælde, også kaldet ’stroke’, er en fællesbetegnelse for en begyndende skade på hjernen som følge af en blodprop eller en blødning i hjernen.

I netværksprojektet ”Mobile Stroke Unit (MSU)” vil sundhedsaktører fra Danmark og Nordtyskland forske i mulighederne for at redde flere stroke-patienters liv. ’Mobile Stroke Unit’ kan oversættes til et mobilt slagtilfælde-køretøj med en mobil hjernescanner.

For når det kommer til slagtilfælde, så kan hurtig diagnosticering og behandling være altafgørende og livredder.

Hvert minut tæller. For hvert minut der går, dør der 2 millioner hjerneceller. For hvert minut der går, så taber patienten hjernefunktion efterfølgende.

Projektet ’Mobile Stroke Unit’ går ud på at installere en CT-scanner i særlige ambulancer, der skal supplere normale ambulancer, der kører ud til en person med slagtilfælde. På den måde kan diagnosen stilles allerede inden patienten kommer til hospitalet og den rette behandling kan påbegyndes mens patienten transporteres til det sygehus, der har fagpersonale til at gennemføre den nødvendige behandling.

Man sparer dyrebar tid, og dermed er chancen højere for at patienten slipper med færre mén eller handikap efter et slagtilfælde. TIME IS BRAIN.


Resultater/ formål

  • Netværksprojektet leder frem til et projekt, der kommer til at skabe nogle af de mest markante forbedringer i behandling af slagtilfælde inden for de seneste 30 år, i hvert fald i den sydlige del af Danmark. For Lübeck og omegn vil projektet omvendt hjælpe med at tydeliggøre fordelene ved at have et enklere system til at håndtere slagtilfælde.
  • Med MSU projektet udvikler og afprøver vi et set-up, hvor flere vil komme sig efter slagtilfælde og komme sig godt. Sammen med projektpartnerne vil vi samtidig øge opmærksomheden på slagtilfælde og derved gøre en af de mest markante forbedringer for folkesundheden inden for hjernesygdomme.

Projektdetaljer

  • Icon der Priorität 1: Eine Lupe
  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    132.000 Euro

Projektnavn

MSU – Mobile Stroke Unit

Downloads

  • Er på vej…

Projektfilm (lang version)
Projektfilm (kort version)

Leadpartner

Sjællands Universitetshospital – Reserach Projects and Clinial Optimization
Lykkebækvej 1
4600 Køge

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Universität zu Lübeck – Klinik für Neurologie

Projektpartnere DK:
Sjællands Universitetshospital – Neurologisk Afdeling

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:

Netværkspartnere DK:
Mads Clausen Instituttet
Dansk Folkhjælp

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >