loader image
Projekte > PANaMa

PANaMa

Tilskud

1.010.139 €

Projektperiode

01.08.2015 – 31.07.2020

Leadpartner

Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel

Projektbeskrivelse

Udkant, mangel på faglært arbejdskraft, fraflytning, demografisk bombe… Det billede af regionen, som ofte tegnes i medierne, er ikke ligefrem præget af optimisme. Hvis det billede skal ændres er der brug for en systematisk indsats på en række områder. Det er projekt PANaMa et eksempel på. Det vil sætte ind i forhold til at undgå fraflytning og sikre fortsat tilstrækkelig faglært arbejdskraft i regionen. PANaMa vil allerede i folkeskolens ældste klasser informere om de perspektiver, der er på regionens arbejdsmarked. Den viden kan så danne grundlag for de unges valg af uddannelse.

PANaMa er en forkortelse for ”Perspektiver på arbejdsmarkedet med naturvidenskab, matematik og teknik”. Fokuseringen på de naturvidenskabelige og tekniske fag hænger godt sammen med regionens stærke brancher såsom energi og fødevarer. Projektet går nye veje ved, at en del af den målrettede information skal ske igennem såkaldte ”uddannelsesambassadører”, som er unge, der selv er under uddannelse indenfor fagene. Det sikrer en ligeværdig kommunikation med fokus på spørgsmål, som er relevante for de unge selv.

Også lærerne skal på skolebænken i projektet. Det skal de for at få mere viden om eksisterende erhvervsmuligheder i regionen. Når lærerne på den måde sidder inde med den nyeste viden om regionens brancher, kan de bedre målrette undervisningen og informationsindsatsen.

Viden spredes mest effektivt i netværk! Det tages der også højde for i PANaMa, som vil etablere et netværk af skoler, lokale virksomheder og højere uddannelsesinstitutioner med erfaring inden for de naturvidenskabelige fag.

På kort sigt vil PANaMa forbedre informationerne om regionens erhvervsliv til unge, lærere, forældre og offentligheden. På lang sigt forbedres betingelserne for beskæftigelse i fremtidsrettede erhverv i programregionen, hvilket fører til en varig styrkelse af arbejdsmarkedet.


Resultater

  • Styrkelse af de matematisk-naturvidenskabelige kompetencer
  • Uddannelsesambassadører
  • Jævnbyrdig kommunikation resulterer i større motivation
  • Videreuddannelse for undervisere

Projektdetaljer

  • Prioritet 3.2 - Arbejdsmarked, beskæftigelse & uddannelse

    Øge beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet, Prioritet 3.2: Øge integration på uddannelsesområdet med fokus på programregionens styrkepositioner
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    1.683.893 Euro

Projektnavn

Perspektiver på arbejdsmarkedet med naturvidenskab og matematik ( PANaMa)

Downloads

Leadpartner

Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel
Olsenhausenstraße 62, 24118 Kiel
Tlf: +49 431 8801079
E-Mail: info@panama-project.eu
Homepage: ipn.uni-kiel.de

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel

Projektpartnere DK:
Syddansk Universitet – Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Industrie- und Handelskammer zu Kiel
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Handwerkskammer Lübeck
NORDMETALL – Verband der Metall- und Elektroindustrie e.V.
Projekt STaRForCE – vertreten durch die Industrie und Handelskammer zu Flensburg

Netværkspartnere DK:
Technical University of Denmark – Department of Energy Conversion and Storage
House of Science – Sønderborg commune
NTS-center Øst – Vordingborg
NTS-center Syddanmark
Dansk Industri, Sønderjylland
Fynsk Erhverv

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >