loader image
Projekte > PE:Region

PE:Region

Homepage

www.pe-region.eu

Tilskud

2.546.043 €

Projektperiode

01.01.2016 – 31.12.2019

Leadpartner

Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet (SDU-MCI)

Projektbeskrivelse

Elektrificeringen af energisystemerne og den stigende efterspørgsel efter energieffektivitet forventes at medføre en stigende efterspørgsel efter innovative effektelektroniske produkter og løsninger. Effektelektronik er en tværgående teknologi, der anvendes til effektiv styring og omformning af elektrisk energi i en lang række applikationer inden for elektronikudstyr, husholdningsapparater, transport, industriel produktion og energiproduktion.

Målet med projektet PE:Region er en fortsat førende rolle for programregionen inden for udviklingen og produktionen af innovative effektelektroniske komponenter og systemer. PE:Region sigter imod at forbedre de anvendelsesorienterede grænseoverskridende muligheder, når det gælder innovativ forskning og produktudvikling inden for området effektelektronik, samt at skabe bedre rammebetingelser for produktion af effektelektronik. Hertil hører kompetenceudvikling, opbygning af netværk, bevidsthedsskabelse og understøttelse af forretningsudvikling.

Målet indbefatter øget viden om materialer og teknologier inden for effektelektronik, forbedret grundlag for udvikling af fælles dansk-tyske kompetencer samt udvidelse af grænseoverskridende netværksaktiviteter. Det omfatter robuste, pålidelige og energieffektive produkter til de voksende markeder, hvor de regionale virksomheder står stærkt. Dette gælder især inden for områder som vedvarende energi, frekvensomformning, styring og regulering af elektrisk energi såvel som grøn mobilitet.

Projektet PE:Region tilvejebringer synergi og en stærkere basis for den fremtidige dansk-tyske position inden for produktion af effektelektronik og forbedrer herigennem grundlaget for økonomisk vækst og beskæftigelse i programregionen.


Resultater

 • Øget viden om materialer og teknologier inden for effektelektronik
 • Forbedret grundlag for udvikling af dansk-tyske kompetencer
 • Behovsorienteret udvikling af demonstratorer under aktiv medtagelse af private virksomheder
 • Tilvejebringelse af synergi og en stærkere basis for den fremtidige dansk-tyske position inden for produktion af effektelektronik

Projektdetaljer

 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  4.243.406 Euro

Projektnavn

Effektelektronik Region (PE:Region) – cross-border anvendelsesorienteret innovation indenfor effektelektronik

Downloads

 • Er på vej…

Leadpartner

Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet (SDU-MCI)
Campusvej 55, 5230 Odense
Tlf: +45 65 50 10 00
Homepage: www.sdu.dk/mci

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Chair of Power Electronics (CAU)
Fachhochschule Kiel, Institut für Mechatronik (FH Kiel)
Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH (WTSH)
Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel GmbH (FuE FH Kiel GmbH

Projektpartnere DK:
Syddansk Universitet, Mads Clausen Instituttet (SDU-MCI)
Syddansk Universitet, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet (SDU-MMMI)
Sønderborg Vækstråd (SV)

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
IHK Flensburg
Fraunhofer ISIT
FTCAP GmbH
Danfoss Silicon Power GmbH
Kristronics GmbH

Netværkspartnere DK:
CLEAN
URS
Bank ApS
Flux A/S
Danfoss Power Electronics A/S
Clayton Power ApS

Har du projektidé?

Find flere informationer her >