loader image
Projekte > STaRForCE

STaRForCE

Tilskud

1.854.656 €

Projektperiode

01.07.2015 – 31.12.2020

Leadpartner

Industrie- und Handelskammer zu Flensburg (IHK)

Projektbeskrivelse

Vejen fra skolebænk til arbejdsarbejdsmarked går for en del unges vedkommende forbi en elevplads. Sådan er det i både Danmark og Tyskland. Mens der nord for grænsen stadig er flere unge, der går tomhændet ud af kampen om praktikpladser, er det syd for grænsen virksomhederne, der sukker efter kvalificerede praktikanter.

Er denne situation ”Det perfekte match”? Ja, men der er forskelle på erhvervsuddannelser i Danmark og Tyskland og hertil kommer sproglige og kulturelle barrierer. Men projektet STaRForCE går frem efter devisen: ”hvor der er en vilje, er der en vej”.

Det er allerede lykkedes projektet at udarbejde fem uddannelsesmodeller inden for erhvervene: detail, elektronik, lager, gastronomi og it. I disse erhvervsuddannelser får danske og tyske lærlinge og elever en enestående chance for at få et dobbelt uddannelsesbevis.

Siden 2019 har projektet været i gang med at udarbejde tre yderligere modeller i erhvervsuddannelserne: engros og international handel, murer og automekaniker. I fremtiden skal elever og lærlinge i disse områder også få muligheden for at få et dobbelt afgangsbevis.

Efter endt uddannelse vil de unge opleve, at døren til arbejdsmarkedet står åben både i Danmark og Tyskland.

STaRForCE har en praksisorienteret tilgang ved at skabe fælles uddannelsestilbud med to uddannelsesbeviser, en dansk og en tysk.

Desuden arbejder projektet med tilbud til kompetenceudvikling af medarbejderne i regionens erhvervsuddannelsesinstitutioner. Resultaterne omsættes i nye uddannelsestiltag, der alle bidrager til at skabe et fælles dansk-tysk arbejdsmarked i programregionen.


Resultater

 • Kompetenceudvikling i partnerorganisationerne, som skal danne et grænseoverskridendeuddannelsesrum
 • Fælles uddannelsesforløb / tilbud
 • Fokus på følgende uddannelsesområder: handel, håndværk, turisme, gastronomi og logistik
 • Udvikling af modeller, der sigter mod erhvervsuddannelser, som er anerkendte og kvalificerende i begge lande
 • Resultat: Et dansk og et tysk uddannelsesbevis– ”Doppelt ist mehr!”

Projektdetaljer

 • Prioritet 3.2 - Arbejdsmarked, beskæftigelse & uddannelse

  Øge beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet, Prioritet 3.2: Øge integration på uddannelsesområdet med fokus på programregionens styrkepositioner
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  3.091.094 Euro

Projektnavn

STaRForCE

Downloads

Leadpartner

Industrie- und Handelskammer zu Flensburg (IHK)
Heinrichstraße 28-34, 24937 Flensburg
Tlf: +49 461 806806
E-Mail: service@flensburg.ihk.de

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
HLA – Die Flensburger Wirtschaftschule (RBZ)
Hannah-Arendt-Schule, Flensburg
RBZ Eckener-Schule-Flensburg
Kreis Nordfriesland
Berufsbildungszentrum Schleswig (RBZ)
Duale Hochschule Schleswig-Holstein

Projektpartnere DK:
EUC Syd
IBC Aabenraa
University College Lillebælt (UCL)
Tietgen Kompetencecenter (TKC)

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Handwerkskammer Flensburg
Kreis Ostholstein, Fehmarnbelt-Büro
RBZ1, Kiel

Netværkspartnere DK:
Region Sønderjylland-Schleswig
Styrelsen for Videregående Uddannelser
CELF, Nykøbing F
Vækstrådet Sønderborg
Svendborg Erhvervsskole
Region Syddanmark

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >