Prioritet 3 – Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse

Prioritet 3 ”arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse” har især til formål at øge beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet. Projekter under denne prioritet skal modvirke manglen på kvalificeret arbejdskraft og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til regionen.

Projektaktiviteter inden for denne prioritet har til formål at øge uddannelsesniveauet og den grænseoverskridende mobilitet. Det skal føre til, at unge højtuddannede bliver i regionen, og at flere kan tiltrækkes. Derved ydes også et bidrag til at imødegå den demografiske udvikling.

Sammenfattende vurderes det, at prioriteten i høj grad er i overensstemmelse med de regionale behov. Ved hjælp af Interreg-projekter vil der kunne tages hensyn til udfordringer inden for geografi og demografi, erhvervsudvikling og konkurrenceevne, arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse samt kultur og sprog.

Denne prioritet er opdelt i to indsatsområder (A og B):

Forventet resultat A

Forbedrede muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

Mulige tiltag A

Sammenfattet er det under prioritet 3 muligt at gennemføre følgende aktiviteter:

a) Fremme af det grænseoverskridende arbejdsmarkeds attraktivitet
b) Udbredelse af nationale arbejdsmarkedsordninger
c) Fremme af informations- og rådgivningstiltag
d) Lette den grænseoverskridende jobsøgning
e) Nedbrydning af tekniske og juridiske barrierer på arbejdsmarkedet
f) Synliggørelse jobmuligheder i programområdet

Forventet resultat B

Udviklede og afprøvede uddannelsestiltag, som styrker de grænseoverskridende kompetencer.

Mulige tiltag B

Sammenfattet er det under prioritet 3 muligt at gennemføre følgende aktiviteter:

a) Fremme af det grænseoverskridende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner
b) Etablering af fælles kandidatuddannelser