loader image
Interreg - Fahnen EU, DE, DK

6 nye netværksprojekter godkendt

– Blå lys, uddannelse, sundhedspleje, kultur og innovative teknologier

I idylliske Maribo, den lille by på Lolland i Region Sjælland, var vi glade for endelig igen at kunne afholde et fysisk udvalgsmøde den 22.-23. september.

Under opholdet inviterede Region Sjælland udvalgsmedlemmerne til at besøge den store byggeplads, hvor forberedelserne til opførelsen af Femern Bælt-tunnelen er i fuld gang. Fehmarnbelt-tunnelen bliver den længste sænketunnel i verden med en længde på 18 km. Den faste forbindelse vil gøre det muligt at krydse Fehmarnbelt på 10 minutter i bil og 7 minutter med tog. Tunnelen vil således også åbne nye muligheder for det fremtidige dansk-tyske Interreg-samarbejde.

Interreg-udvalg besøger Femern Bælt-byggeplads
Interreg-udvalg besøger Femern Bælt-byggeplads

Sammen har de 34 danske og tyske medlemmer af Interreg-udvalget godkendt seks nye netværksprojekter. Formålet med disse netværksprojekter er at udvikle innovative tiltag og etablere nye partnerskaber for at forberede nye initiativer og projekter til den næste støtteperiode (2021-2027). Et netværksprojekt har en maksimal varighed på 12 måneder.

Vores Interreg-familie, som vi kærligt kalder den, er således endnu en gang vokset med flere projekter. Her er et kort indblik i de nye godkendte projekter.

– DANGER112 (dansk-tysk 112-samarbejdsforum)
Netværksprojektet DANGER112 er en forlængelse af samarbejdet i Interreg-projektet “Beredskab uden grænser”, et tæt og koordineret samarbejde mellem beredskabstjenesterne i Syddanmark og Slesvig-Holsten. I løbet af COVID-19-pandemien skal netværket udvides til at omfatte andre relevante myndigheder og beredskabsaktører med henblik på at etablere og udvide samarbejdsaftaler og -forbindelser.

TreaT (Personalized Treatment for Elderly Patients: Reacting to Demographic Challenges of the Future)
TreaT-netværksprojektet har til formål at forbedre sundhedsplejen for ældre mennesker. Udfordringen i sundhedsvæsenet og de nuværende sundhedsplejekoncepter for ældre patienter er, at gruppen af personer sammenfattes som 65+ og dermed dækker et bredt aldersspektrum. Ifølge projektlederen vil en opdeling i to grupper, 65-79 år og 80+ år, formentlig være mere fornuftig med henblik på at tilpasse behandlingskoncepterne på en alderssvarende måde. De nationale fremgangsmåder vil blive evalueret, og der vil blive udarbejdet en fælles handlingsplan.

– ATHENA (Applied Training in Healthcare Education for commuNication Advancement)
ATHENA-netværksprojektet har til formål at forbedre kommunikationsfærdighederne hos nyuddannede sygeplejersker inden for det medicinske, sygeplejefaglige og sociale område. Formålet med projektet er at udvikle og implementere kommunikationsmoduler til undervisning på de deltagende uddannelsesinstitutioner med henblik på samtidig at forbedre kommunikationen mellem de forskellige faggrupper og især mellem patienter og plejepersonale, som skal foregå i oftest meget følsomme og stressende sygdomssituationer.

– VekselWirk 2.0 Dansk-tysk Do School – Grænseoverskridende innovationsnetværk i forfasen
Netværksprojektet VekselWirk 2.0 bygger videre på de resultater og strukturer, der blev skabt i det tidligere projekt. Det overordnede mål er systematisk at udnytte de kreative industriers innovative kraft til produkter og forandringsprocesser i SMV’er og offentlige forvaltninger i hele programregionen. Innovation Hubs i Kolding, Kiel, Lübeck og Roskilde er ved at udvikle et koncept for en ny struktur for nye uddannelsestilbud til kreative iværksættere og enkeltmandsvirksomheder. Konceptet bringer kreative mennesker sammen med virksomheder og offentlige forvaltninger for at indtænke og anvende kreative metoder (f.eks. designtænkning, prototypefremstilling osv.) i forbindelse med udvikling af produkter og forandringsprocesser.

– DAILY SDM (Development and Application of an International Approach for Large-Scale Implementation of Shared Decision Making)
Netværksprojektet DAILY SDM har til formål at fremme og forbedre den fælles beslutningstagning mellem patienter og læger. De nuværende fremgangsmåder på begge sider af grænsen skal sammenlignes, og forbedringspotentialet skal identificeres. Erfaring og viden skal flyde sammen og resultere i et nyt, fælles koncept. Ideen til “DAILY SDM” er opstået på baggrund af de tidligere sundhedsprojekter “Heralces” og “Prometheus”. Her blev det klart, at der er brug for mere fokus på emnet “fælles beslutningstagning”. Det nye DAILY SDM-projekt tager hånd om emnet.

– Care AI-netværk
Care AI Network-projektet er baseret på et stærkt behov for at udvikle teknologier til hjemmeplejen. Hovedformålet er at skabe et bæredygtigt, tværfagligt, grænseoverskridende netværk, der fremmer grænseoverskridende vidensudveksling og samarbejde inden for kunstig intelligens, hjemmepleje og organisatoriske udfordringer. Samtidig har det til formål at øge bevidstheden om disse spørgsmål og inddrage en bredere kreds af – grænseoverskridende, nationale og internationale – forskningsinstitutioner, hjemmeplejeorganisationer og virksomheder.

Med store fremskridt nærmer vi os afslutningen af den nuværende støtteperiode (2014-2020). Den nye støtteperiode (2021-2027) er ved at være klar til start. Du kan læse mere om forberedelserne til det kommende “Interreg Deutschland-Danmark”-program her.

Formandskabet: Preben Jensen, Simone Lange, Freddy Blak og Stefan Leyk
Formandskabet: Preben Jensen, Simone Lange, Freddy Blak og Stefan Leyk