loader image
Megafon

Tips og tricks december 2021

Sidste chance for ændringsansøgninger!

For alle projekter gælder det, at den allersidste mulighed for en ændringsansøgning er sammen med indsendelsen af årsrapporten for 2021 pr. 15.2.2022, og det er uafhængigt af, hvornår projektet er begyndt, eller hvor længe det løber (se Fact Sheet „Ændringer i projekter og ændringsansøgninger“).

Hvis et projekt har brug for at indsende en ændringsansøgning, skal man i punkt 1.9 i årsrapporten

  1. vælge „Ja“ og begrunde
  2. hvorfor en ændring er nødvendig og beskrive
  3. hvordan det påvirker budgettet.

Hvis der ikke er behov for ændringer, fordi jeres projekt forløber efter planen, og hvis I i 2021 ikke har brugt alle midlerne, fx fordi aktiviteterne kostede mindre, så flyder de ikke-forbrugte midler automatisk tilbage i programmet og kommer til at stå til rådighed for andre projekter. I dette tilfælde behøver I ikke at foretage jer noget. Interreg-administrationen tilpasser så leadpartner-aftalen med hensyn til Interreg-støtten i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten.