loader image

Tysk Europaminister fik oplysninger om Interreg

Fint besøg hos Interreg: Den 10. september fik vi æren af at byde Slesvig-Holstens Europaminister, Claus Christian Claussen og mindretalsrådgiver, Johannes Callsen, velkommen i Interreg-sekretariatets kontor ved den dansk-tyske grænse i Kruså.

Ved hjælp af konkrete projekteksempler og en personlig projektpræsentation kunne vi vise mangfoldigheden i Interreg-samarbejdet og fremhæve merværdien af programmet og projekterne for den dansk-tyske region.

Leon Bodenhagen, projektleder i HealthCAT, et projektet inden for sundhedsinnovation, præsenterede arbejdet og resultaterne i projektet. Partnerne, herunder Syddansk Universitet i Odense, Fachhochschule Kiel og Lübeck Universitet har fundet ud af, at plejepersonalet i Danmark og Tyskland er udfordret med hensyn til at hente, bringe og søge efter mindre udstyr og materiale (plaster, kanyler m.m.). Der er tale om arbejdsgange, der er tids- og energikrævende. Tid og energi, som egentlig bør komme patienten til gode.

“Robotter har gjort deres indtog inden for flere brancher og omrĂĄder, ogsĂĄ inden for kirurgien. SĂĄ hvorfor skal teknikken ikke ogsĂĄ være med til at aflaste personalet i vores sundhedsvæsen? Der er et behov, og vi kan konstatere, at vores robot er efterspurgt” , fortæller Leon Bodenhagen.

Den viden, de erfaringer og teknikken, som de tyske og danske partnere har bragt med ind i HealthCAT-projektet, betyder, at de i dag stĂĄr klar med en funktionsdygtig prototype af en robot.

Under en rundvisning gennem storrumskontoret fik vores gæster et indblik i det aktuelle Interreg-program. De fik blandt andet svar på følgende spørgsmål:

  • Hvor mange projekter har hidtil modtaget støtte?
    Svar: 59 støttede projekter, hvoraf 26 allerede er afsluttet.

  • Hvor mange aktører fra Slesvig-Holsten deltager i projekter?
    Svar: ca. 208 forskellige aktører, herunder uddannelsesinstitutioner, sygehuse, offentlige myndigheder og mange andre.

  • Hvor mange støttemidler gĂĄr til aktører fra Slesvig-Holsten?
    Svar: Hidtil er ca. 20 mio. euro af de samlede støttemidler givet til projektaktører fra Slesvig-Holsten.

”Det er altid en fornøjelse at se, hvor engageret aktørerne fra de forskellige områder fra både dansk og tysk side arbejder sammen for at udvikle fælles løsninger, som begge sider kan profitere af”, lyder det fra Europaminister Claus Christian Claussen.

Derudover fik gæsterne selvfølgelig også en kort status på det intensive arbejde med forberedelserne til et muligt nyt Interreg-program, der skal kunne godkende de første projekter i 2022.

”Der er fra min side ingen tvivl om, at det dansk-tyske Interreg-samarbejde skal fortsætte. Derfor engagerer vi fra delstatsregeringen i Slesvig-Holsten os aktivt i forberedelserne af den nye støtteperiode”, fortsætter Europaminister Claus Christian Claussen.

Vi er taknemmelige for interessen for vores Interreg-program, vores projekters resultater, samt Interregs fremtid og vil gerne sige mange tak for besøget.