loader image
Projekte > Demantec

Demantec

Homepage

Findes ikke mere

Tilskud

1.943.594 €

Projektperiode

01.03.2016 – 31.08.2020

Leadpartner

IEMG / Fachhochschule Flensburg

Projektbeskrivelse

Den demografiske ændring, mangel på fagligt uddannet plejepersonale og det stadigt voksende antal mennesker, der har brug for hjælp og pleje er det nutidige samfunds udfordringer. Med stigende alder stiger også antallet af komorbiditeter. Demens er en af de mest hyppige psykiske sygdomme, som stadig ikke kan helbredes. Tyskland har ca. 1.5 millioner sygdomstilfælde med demens (Slesvig-Holsten over 53.000) og i Danmark lever mere end 85.000 demenssyge mennesker. Manglen på fagligt uddannet personale gør sig nu bemærket i Slesvig-Holsten. Allerede nu har man på plejehjemmene indført optagelsesstop, som så har en indflydelse på plejens kvalitet og livskvalitet. I dette projekt lægges der særligt vægt på de demenssyge beboere og forbedringen af livskvaliteten. Det overordnede projektmål er derfor at etablere velfærd- og sundhedsteknologier således, at mennesker med demens i plejehjem og i de vante familiære omgivelser kan få hjælp i dagligdagen.

Den blotte anvendelse af teknologier vil i den forbindelse ikke være selve merværdien. Derimod er det væsentlige punkt at tilpasse, adaptere og videreudvikle teknologier, som baserer på brugerkrav, arbejdsforløb og procedurer for at understøtte slutbrugeren bedst muligt. I første del af projektet gennemføres en potentiale- og udbytteanalyse på begge sider af grænserne –  der iværksættes målrettede foranstaltninger med det formål at reducere barriererne på det tysk-danske sundhedsmarked og således lette de små og mellemstore virksomheders adgang til markedet. Tilpasningen og videreudviklingen af eksisterende teknologier og den efterfølgende implementering af 2 x 3 pilotstudier skal give Best-Practice-tilgange. Disse nye tilgange skal således anvendes inden for undervisning & forskning og dermed også på videreuddannelsesområdet. Udviklingen af kompetencer inden for sundhedsfagene med hovedvægt på eHealth og demens på videreuddannelsesområdet og udstedelse af et videreuddannelsescertifikat er væsentlige elementer i kampen mod stigende mangel på fagligt uddannet personale.

I 2019 blev Demantec forlænget. Projektforlængelsens hovedformål er forbedringen af livskvaliteten for de plejende pårørende til mennesker med demens i hjemmet ved at bruge innovative informations- og kommunikationsteknologier (IKT’er), som eksempelvis tablets eller smartphones. Herved integrerer industripartnerne sine teknologier på det danske og det tyske marked og videreudvikler disse sammen med de videnskabelige partnere og de plejende pårørende.


Resultater

 • Udvikling og implementering af nye (produkt)løsninger i sundhedssektoren
 • Netværk af danske og tyske virksomheder i sundhedssektoren
 • Forbedring af plejebetingelserne i plejehjem
 • Udvikling af nye (efter)uddannelsestiltag for plejepersonale

Projektdetaljer

 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  3.239.324 Euro

Projektnavn

Demens og innovative teknologier på plejehjem (DEMANTEC)

Downloads

 • Er på vej…

Leadpartner

IEMG / Fachhochschule Flensburg
Kanzleistrasse 91-93
24943 Flensburg
Tlf: +49 461 805-1444
Homepage: www.fh-flensburg.de

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Gesundheitsregion Nord
DIAKO – Soziale Einrichtungen GmbH
Pflegeheim ”unter dem Regenbogen” (Delta Pflegebetrieb GmbH)

Projektpartnere DK:
Welfare Tech
Health Innovation Center of Southern Denmark (CoLab)
University College Zealand (UCZ)
ANYgroup
Municapality of Aabenraade „Rise Plejecenter”
Life Partners

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Alzheimergesellschaft Flensburg und Umgebung
Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V.
bpa Landesgeschäftsstelle Schleswig-Holstein
Datendienst Kiel Uwe Grigat und Oliver Seegatz GbR
Deutsch-Dänisches eHealth Innovation Center (eIC)
Gesundsheitswitschaft Hamburg GmbH
ILAG – Institut Leistung Arbeit Gesundheit
Malteser Krankenhaus St. Franziskus Hospital gGmbH
Netcon interactive GmbH

Netværkspartnere DK:
Applicator
DoseSystem
e-mergency ApS
Ergolet
Human Tech
Nationalt Videncenter for Demens
Mobilize Me
Pressalit
Tele Call
Sundhed & Omsorg University College Lillebaelt
Wellness Nordic
Ældresagen

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >