loader image
folk sidder foran computer
Projekte > Demantec

Demantec

Homepage

Icon website
Findes ikke mere

Tilskud

Icon tilskud
1.943.594 €

Projektperiode

Icon projektperiode
01.03.2016 – 31.08.2020

Leadpartner

Icon leadpartner
IEMG / Fachhochschule Flensburg

Projektbeskrivelse

Den demografiske ændring, mangel på fagligt uddannet plejepersonale og det stadigt voksende antal mennesker, der har brug for hjælp og pleje er det nutidige samfunds udfordringer. Med stigende alder stiger også antallet af komorbiditeter. Demens er en af de mest hyppige psykiske sygdomme, som stadig ikke kan helbredes. Tyskland har ca. 1.5 millioner sygdomstilfælde med demens (Slesvig-Holsten over 53.000) og i Danmark lever mere end 85.000 demenssyge mennesker. Manglen på fagligt uddannet personale gør sig nu bemærket i Slesvig-Holsten. Allerede nu har man på plejehjemmene indført optagelsesstop, som så har en indflydelse på plejens kvalitet og livskvalitet. I dette projekt lægges der særligt vægt på de demenssyge beboere og forbedringen af livskvaliteten. Det overordnede projektmål er derfor at etablere velfærd- og sundhedsteknologier således, at mennesker med demens i plejehjem og i de vante familiære omgivelser kan få hjælp i dagligdagen.


tre personer taler tæt sammen

Resultater

 • Udvikling og implementering af nye (produkt)løsninger i sundhedssektoren
 • Netværk af danske og tyske virksomheder i sundhedssektoren
 • Forbedring af plejebetingelserne i plejehjem
 • Udvikling af nye (efter)uddannelsestiltag for plejepersonale

Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 1: Eine Lupe
 • Priotitet 1 - Innovation

  Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  3.239.324 Euro

Projektnavn

Demens og innovative teknologier på plejehjem (DEMANTEC)

Downloads

 • Er på vej…
interreg logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >