loader image
teknisk udstyr
Projekte > RollFlex

RollFlex

Homepage

Icon website
www.rollflex.eu

Tilskud

Icon tilskud
2.417.162 €

Projektperiode

Icon projektperiode
01.04.2016 – 31.12.2020

Leadpartner

Icon leadpartner
Mads Clausen Institut (MCI)

Projektbeskrivelse

Grænseregionen Danmark-Tyskland er en forløber indenfor udvikling og formidling af energieffektive løsninger til det moderne samfund. Disse løsninger kræver nye teknologier, idet begrænsede ressourcer i en globaliseret verden kræver en radikal nytænkning af energiproduktionen og -forbruget. Bæredygtige energiløsninger i form af solceller og lysdioder fremstillet af organiske materialer har et stort potentiale i denne retning. Deres unikke nye egenskaber såsom mekanisk fleksibilitet, lav vægt, lav pris og semitransparens åbner op for radikalt nye anvendelsesmuligheder, eksempelvis i smarte vinduer eller i bærbar teknologi (wearable technology devices).


teknisk udstyr

Resultater

  • Etablering af et nyt projektcenter inden for rulle-til-rulle teknologien
  • Udvikling af nye serviceydelser og produkter, fx organiske solceller og LEDs

Projektdetaljer

  • Icon der Priorität 1: Eine Lupe
  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    4.028.651 Euro

Projektnavn

Et innovationsprojektcenter med en rulle-til-rulle-facilitet i centrum – RollFlex

Interreg logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >