loader image
Projekte > RollFlex

RollFlex

Homepage

www.rollflex.eu

Tilskud

2.417.162 €

Projektperiode

01.04.2016 – 30.09.2020

Leadpartner

Mads Clausen Institut (MCI)

Projektbeskrivelse

Grænseregionen Danmark-Tyskland er en forløber indenfor udvikling og formidling af energieffektive løsninger til det moderne samfund. Disse løsninger kræver nye teknologier, idet begrænsede ressourcer i en globaliseret verden kræver en radikal nytænkning af energiproduktionen og -forbruget. Bæredygtige energiløsninger i form af solceller og lysdioder fremstillet af organiske materialer har et stort potentiale i denne retning. Deres unikke nye egenskaber såsom mekanisk fleksibilitet, lav vægt, lav pris og semitransparens åbner op for radikalt nye anvendelsesmuligheder, eksempelvis i smarte vinduer eller i bærbar teknologi (wearable technology devices).


Resultater

  • Etablering af et nyt projektcenter inden for rulle-til-rulle teknologien
  • Udvikling af nye serviceydelser og produkter, fx organiske solceller og LEDs

Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    4.028.651 Euro

Projektnavn

Et innovationsprojektcenter med en rulle-til-rulle-facilitet i centrum – RollFlex

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >