loader image
Projekte > DiASper

DiASper

Tilskud

636.163 €

Projektperiode

01.08.2020 – 30.06.2023

Leadpartner

Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel

Projektbeskrivelse

DiASper-projektet er et samarbejde mellem IPN Leibniz Institutet (Kiel) og Teknologiskolen på Syddansk Universitet (Odense). Idéen bag projektet er at skabe forståelse hos skolebørn i Syddanmark og Slesvig-Holsten om digitale teknologier for at forberede dem på arbejdslivet, der i stigende grad formes af teknologi. Jobbeskrivelserne og deres krav til unge mennesker, der kommer ind i arbejdsverdenen, ændrer sig hurtigere og kræver innovative uddannelsestilbud, der formidler passende ideer og de nødvendige færdigheder. Med DiASper-projektet ønsker projektpartnerne at udvikle koncepter og tiltag, der supplerer de hidtidige tilbud om skoleuddannelse og muliggør en digital-teknologisk grunduddannelse med fokus på den professionelle verden. Projektet arbejder tæt sammen med skoler, regionale virksomheder, interessegrupper fra håndværkssektoren og industri og andre uddannelsesinstitutioner.

I DiASper-projektet skal der sammen med lærere og repræsentanter for arbejdslivet identificeres læringsindhold, der både afspejler behovet for digitale færdigheder i arbejdslivet, samt tager højde for læseplanens indhold af STEM-fagene (science, technology, engineering og mathmatics) i skolerne. Dette vil resultere i undervisningsforslag til skolebørn i den dansk-tyske programregion, som testes og derefter gøres tilgængelige for lærerne online.

I projektarbejdets inkluderes der ved udviklingen af ​​undervisningskoncepterne både erfaringer med anvendelse af IT- på danske skoler og erfaringer med brugen af ​​webbaserede læringsplatforme fra Slesvig-Holsten.

Projektet vil fokusere på forskellige emner af det digitale arbejdsliv. Et emne, der kan bruges til at illustrere sammenhængen mellem skolebaseret læringsindhold og applikationer i industri og handel, er 3D-printeren. I praksis bliver teknologien stadig vigtigere i forbindelse med e-fremstilling og der er samtidig adskillige forbindelsespunkter til fagene matematik og datalogi. 3D-udskrivningsteknologien giver de studerende mulighed for individuelt at forstå komplekse tredimensionelle objekter, anvende matematisk viden og samtidig udvide deres viden om teknologien, de digitale processer samt materialet.

At fremme undervisningen i digitale færdigheder i skolerne kan have en positiv effekt på udviklingen af ​​det regionale arbejdsmarked, da mere kvalificerede unge fagfolk øger udbuddet af kvalificerede arbejdstagere til virksomhederne.


Resultater/ Formål

 • Koncept til digital uddannelse på almindelige skoler i programområdet
 • Mere attraktiv læring med kombinationen af ​​matematik og teknologi
 • At vække mere interesse blandt elever for teknologi og digitale emner
 • Et tættere samarbejde mellem skole og erhvervsliv
 • Styrkelse af det regionale arbejdsmarked og dermed økonomien
 • Fremme af grænseoverskridende samarbejde inden for uddannelse

Projektdetaljer

 • Prioritet 3.2 - Arbejdsmarked, beskæftigelse & uddannelse

  Øge beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet, Prioritet 3.2: Øge integration på uddannelsesområdet med fokus på programregionens styrkepositioner
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  1.060.271 Euro

Projektname

DiASper – Digital arbejdsverden fra skoleperspektivet

Downloads

 • Er på vej

Leadpartner

Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel
Olsenhausenstraße 62, 24118 Kiel
Tel.: +49 431 8801079

Projektpartnere

Projektpartnere DE:

Projektpartnere DK:
Teknologiskolen
SDU – Mærsk Mc-Kinney Møller Insitut

Netværkspartnere

Netværkspartner DE:
IHK Lübeck
IHK Flensburg
Lille-Martius-Schule Kiel
A.P. Møller-Skolen Schleswig
IQSH Kiel

Netværkspartner DK:
House of Science Sønderborg

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >