loader image
Puslespil i rød og blå
Projekte > FRESH

FRESH

Netværksprojekt

Ikon nætværksprojekt
FRESH” er et netværksprojekt.

Tilskud

Ikon tilskud
87.533 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.04.2021 – 31.03.2022

Leadpartner

Ikon Leadpartner
EUROPA-UNIVERSITÄT FLENSBURG

Projektbeskrivelse


Vores globale miljø- og klimasystem er gensidigt relateret til vores overforbrug af ressourcer inden for vores ernærings- og forbrugeradfærd. Fokus her er på den svindende biodiversitet, som ikke mindst skyldes overdyrkning af jorden. Cirka en fjerdedel af alle drivhusgasemissioner på verdensplan skyldes jorderosion og klimaskadelige madvaner. De 17 mål for bæredygtig udvikling er politiske mål for De Forenede Nationer (Agenda 2030), der har til formål at sikre bæredygtig udvikling på et økonomisk, socialt og økologisk plan og disse mål danner den politiske ramme for FRESH-projektet. Yderligere anbefalinger til handling kan findes i den aktuelle rapport fra IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) om klimaforandringer og landsystemer. På trods af al politisk indsats kan der identificeres klare problemer i selve implementeringen af anbefalingerne. I Tyskland går i alt over 12 millioner tons mad tabt i private husholdninger hvert år. Disse fakta kræver tiltag til forbedret ledelse langs værdikæden, mere bæredygtige strategier, ændrede forbrugsvaner og en integration af know-how i uddannelsessystemerne og private husholdninger.

Da familiens rolle som den primære socialiseringsinstans for personlige spise- og drikkevaner, sundhed og forbrugeradfærd har ændret sig betydeligt, er disse opgaver blevet flyttet til skole- og fritidsinstitutioner i de senere år. Ernæringsuddannelse finder derfor mindre og mindre sted i eget hjem, men i høj grad uden for hjemmemiljøet. Denne tilgang muliggør formelle og uformelle uddannelsesprocesser for unge.


to tandhjul i rød og blå

Resultater/ formål

 • Oprettelse af et dansk-tysk tværsektorielt food-netværk
 • Udvikling af innovative pædagogiske tilgange samt perspektiver for fremtidig netværk og samarbejde
 • Fremme af borgernes samfundsmæssige deltagelse
 • Identifikation af fælles behov og problemer i netværket
 • Udvikling af teori- og praksisrelaterede klimakoncepter
 • Styrkelse af klimavenlige transformationsprocesser gennem muligheden for nye deltagelsesformer

Projektdetaljer

 • Icon der Priorität 3: Menschen stehen neben einander
 • Prioritet 3.2 - Arbejdsmarked, beskæftigelse & uddannelse

  Øge beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet, Prioritet 3.2: Øge integration på uddannelsesområdet med fokus på programregionens styrkepositioner
 • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
  116.711 Euro

Projektnavn

FOOD RESTORE ENVIRONMENT for SUSTAINABILITY & HEALTH – innovatives Netzwerk für Bildung und Ausbildung im Kontext einer klimafreundlichen Ernährung

Downloads

 • Er på vej

Interreglogo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >