loader image
Projekte > NorDigHealth

NorDigHealth

Tilskud

2.584.510 €

Projektperiode

01.01.2019 – 31.12.2021

Leadpartner

Forskningsprojekter og Klinisk Optimering (RePCO), Sjællands Universitetshospital

Projektbeskrivelse

En hurtig og effektiv behandling i tilfælde af sygdom er ønskværdig og ideel. Men hvem kan sige „nej“, når det drejer sig om at forebygge mod en sygdom og den dertilhørende dyre behandling? Netop her har projektet NorDigHealth sit fokus.

En sammensætning af forskellige fagområder arbejder på at udvikle nye teknologier, der skal understøtte både patienter og fagpersonale. På forskningsområdet skal der udvikles teknologier, der gør det muligt rettidigt at genkende bestemte sygdomme som f.eks. kræft. Derudover har projektet som mål, at sygdomme i bedste fald kan forebygges. Når sygdomme, der kan være meget alvorlige, opdages på et tidligt tidspunkt, vil det afspejle sig i behandlingen. Dette ses bl.a. ved, at behandlingsmulighederne både forbedres, men også gennemføres væsentligt billigere, da lange behandlingsforløb undgås. Disse aspekter giver en øget livskvalitet for patienten.


Resultater

Er på vej…


Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    4.307.516 Euro

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >