loader image
© Bo Aagaard
Projekte > NorDigHealth

NorDigHealth

Tilskud

2.584.510 €

Projektperiode

01.01.2019 – 31.12.2021

Leadpartner

Forskningsprojekter og Klinisk Optimering (RePCO), Sjællands Universitetshospital

Projektbeskrivelse

En hurtig og effektiv behandling i tilfælde af sygdom er ønskværdig og ideel. Men hvem kan sige „nej“, når det drejer sig om at forebygge mod en sygdom og den dertilhørende dyre behandling? Netop her har projektet NorDigHealth sit fokus.

En sammensætning af forskellige fagområder arbejder på at udvikle nye teknologier, der skal understøtte både patienter og fagpersonale. På forskningsområdet skal der udvikles teknologier, der gør det muligt rettidigt at genkende bestemte sygdomme som f.eks. kræft. Derudover har projektet som mål, at sygdomme i bedste fald kan forebygges. Når sygdomme, der kan være meget alvorlige, opdages på et tidligt tidspunkt, vil det afspejle sig i behandlingen. Dette ses bl.a. ved, at behandlingsmulighederne både forbedres, men også gennemføres væsentligt billigere, da lange behandlingsforløb undgås. Disse aspekter giver en øget livskvalitet for patienten.

Derudover udgør digitalisering et yderligere aspekt af projektet. Gennem udviklingen af app’s og andre medieredskaber kan der på den både sikres data til sygdoms- og behandlingsforløbet, som gøres let tilgængelige for fagpersonalet, og det forbedrer patientoplevelsen, der derved aktivt kan inddrages i behandlingsforløbet.

Gennem de mange forskningsinstitutioner, inklusive det medicinske fagpersonale, som deltager i udviklingen af nye teknologier, kan det bedst mulige resultat opnås. Årsagen er, at de nye teknologier kan testes hurtigere i en større og vidtrækkende region, hvilket medfører mulighed for hurtigere implementering.


Resultater

  • Forbedre borgernes sundhed igennem ny sundhedsteknologi. Vi tester f.eks. om et aktivitetsur kan motivere til mere motion.
  • Forebygge sygdom og forbedre eksisterende behandlinger igennem ny sundhedsteknologi. Vi tester f.eks., om en app kan monitorere øjensygdommen AMD bedre, end det gøres nu.
  • Værktøjer til, hvordan borgere og patienter kan bibeholde sunde adfærdsændringer.

Projektdetaljer

  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    4.307.516 Euro

Projektnavn

Novel Regional Digital Solutions for Improving Health

I dette studie er målet at undersøge, hvordan elektronik og vores smartphone påvirker vores søvn. Det registreres med et ur, som giver objektive målinger, der kan analyseres.
I projektet arbejder forskere fra Danmark og Tyskland på at forbedre sundheden for borgere i Næstved og Lübeck igennem ny teknologi.
Projektet er snart halvvejs og havde i den anledning inviteret politikere og medarbejdere fra Region Sjælland og EUs Interreg-programmer på besøg på Sjællands Universitetshospital til en snak om, hvordan projektet skaber værdi for borgere og patienter.

Leadpartner

Forskningsprojekter og Klinisk Optimering (RePCO), Sjællands Universitetshospital
Munkesøvej 12B
4000 Roskilde
Tlf. +45 21 51 90 69
Hjemmeside: www.regionsjaelland.dk

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Klinik für Strahlentherapie, Universität zu Lübeck
Klinik für Augenheilkunde, Universität zu Lübeck
NEXTLABEL OHG
UKSH Akademie gemeinnützige GmbH
Zentrum für Klinische Studien an der Universität zu Lübeck

Projektpartnere DK:
Neurologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
Roskilde Universitet, Institut for Mennesker og Teknologi
Cortrium ApS
Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital
Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Life Science Nord Management GmbH
DAHEIM Pflegedienst & Home Care
Institut für Krebsepidemiologie e.V. an der Universität zu Lübeck
Ärztekammer Schleswig-Holstein
Patienteninformantionszentrum PIZ
Klinik für Chirurgie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck
Medizinische Klinik III, Pneumologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Schleswig-Holsteinische Krebsgesellschaft e.V.
Hansestadt Lübeck, Bereich Gesundheitsamt Gesundheitsförderung & Bereich Soziale Sicherung
Techniker Krankenkasse Landesvertretung Schleswig-Holstein

Netværkspartnere DK:
Næstved Sundhedscenter
Aarhus University Hospital
Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital
Garmnin Nordic Denmark A/S
Scan Vision Limited
WIPP – Welfare Innovations in Primary Prevention
Novartis Healthcare A/S

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >