loader image
modern digital udstyr
© Bo Aagaard
Projekte > NorDigHealth

NorDigHealth

Tilskud

Ikon tilskud
2.584.510 €

Projektperiode

Ikon projektperiode
01.01.2019 – 31.12.2021

Leadpartner

Ikon Leadpartner
Forskningsprojekter og Klinisk Optimering (RePCO), Sjællands Universitetshospital

Projektbeskrivelse

En hurtig og effektiv behandling i tilfælde af sygdom er ønskværdig og ideel. Men hvem kan sige „nej“, når det drejer sig om at forebygge mod en sygdom og den dertilhørende dyre behandling? Netop her har projektet NorDigHealth sit fokus.

En sammensætning af forskellige fagområder arbejder på at udvikle nye teknologier, der skal understøtte både patienter og fagpersonale. På forskningsområdet skal der udvikles teknologier, der gør det muligt rettidigt at genkende bestemte sygdomme som f.eks. kræft. Derudover har projektet som mål, at sygdomme i bedste fald kan forebygges. Når sygdomme, der kan være meget alvorlige, opdages på et tidligt tidspunkt, vil det afspejle sig i behandlingen. Dette ses bl.a. ved, at behandlingsmulighederne både forbedres, men også gennemføres væsentligt billigere, da lange behandlingsforløb undgås. Disse aspekter giver en øget livskvalitet for patienten.


øjelæge og patient

Resultater

  • Forbedre borgernes sundhed igennem ny sundhedsteknologi. Vi tester f.eks. om et aktivitetsur kan motivere til mere motion.
  • Forebygge sygdom og forbedre eksisterende behandlinger igennem ny sundhedsteknologi. Vi tester f.eks., om en app kan monitorere øjensygdommen AMD bedre, end det gøres nu.
  • Værktøjer til, hvordan borgere og patienter kan bibeholde sunde adfærdsændringer.

Projektdetaljer

  • Icon der Priorität 1: Eine Lupe
  • Priotitet 1 - Innovation

    Øgning af produkt-, proces- og social-innovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    4.307.516 Euro

Projektnavn

Novel Regional Digital Solutions for Improving Health

I dette studie er målet at undersøge, hvordan elektronik og vores smartphone påvirker vores søvn. Det registreres med et ur, som giver objektive målinger, der kan analyseres.
I projektet arbejder forskere fra Danmark og Tyskland på at forbedre sundheden for borgere i Næstved og Lübeck igennem ny teknologi.
Projektet er snart halvvejs og havde i den anledning inviteret politikere og medarbejdere fra Region Sjælland og EUs Interreg-programmer på besøg på Sjællands Universitetshospital til en snak om, hvordan projektet skaber værdi for borgere og patienter.
Interreg logo

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >