loader image
Projekte > NORDMUS

NORDMUS

Tilskud

843.261 €

Projektperiode

01.01.2016 – 31.03.2019

Leadpartner

Museum Lolland-Falster

Projektbeskrivelse

NORDMUS skaber det første grænseoverskridende regionale museumsforbund, en stabil platform for samarbejde i den sydvestlige del af Østersøområdet, så den grænseoverskridende institutionelle kulturarvskapacitet øges i lang tid fremover. Det tilstræbes at etablere den første grænseoverskridende juridiske organisation for museums- og kulturarvsarbejdet, fx som europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS).
NORDMUS målsætning: How to make people stop and see.


Resultater

  • Institutionalisering af museumsnetværket med status som juridisk person igennem udvikling af organisations-, kommunikations- og finansieringsstrukturer
  • Grænseoverskridende udstillinger, udarbejdelse af fælles strategier for kulturarvsområdet, vidensdeling, Massive Open Online Courses (MOOC) og efteruddannelse af museernes faste og frivillige medarbejdere

Projektdetails

  • Prioritet 4.1 - Funktionelt samarbejde

    Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.1: Øgning af den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    1.124.348 Euro

Projektnavn

Et grænseoverskridende regionalt museumsnetværk (NORDMUS)

Downloads

  • Er på vej…

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >