loader image
Projekte > NORDMUS

NORDMUS

Homepage

Findes ikke mere

Tilskud

843.261 €

Projektperiode

01.01.2016 – 31.03.2019

Leadpartner

Museum Lolland-Falster

Projektbeskrivelse

NORDMUS skaber det første grænseoverskridende regionale museumsforbund, en stabil platform for samarbejde i den sydvestlige del af Østersøområdet, så den grænseoverskridende institutionelle kulturarvskapacitet øges i lang tid fremover. Det tilstræbes at etablere den første grænseoverskridende juridiske organisation for museums- og kulturarvsarbejdet, fx som europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS).
NORDMUS målsætning: How to make people stop and see.

NORDMUS vil udforme et grænseoverskridende samarbejde, så regionens kulturarvsskatkammer præsenteres bedre for indbyggere og turister: kontinuerligt, mere aktivt og mere effektivt. Museerne kan gøre regionens befolkning og turister mere bevidste om regionens potentiale og den fælles grænseoverskridende kulturelle rigdom. NORDMUS dækker hele regionen og forankrer ikke mindre end 53 museer og udstillingssteder i en grænseoverskridende stabil institutionel struktur, der opbygger og langvarigt vedligeholder partnerknowhow på begge sider af grænsen. Innovativ og grænseoverskridende resurse-, videns- og erfaringsdeling bringer det gensidige kendskab til hinanden i fokus ikke mindst på kulturturismeområdet. I tosprogede workshops udvikles fælles grænseoverskridende strategier, koncepter og handleplaner på baggrund af tre forskellige analyser: A) kortlægning af museums- og kulturarvslandskabet, B) undersøgelse af arbejdet med frivillige medarbejdere på museerne og C) analyse af om de infrastrukturelle forandringer i regionen medfører ændringer i strukturer og kulturbrugsadfærd hos regionens befolkning.


Resultater

  • Institutionalisering af museumsnetværket med status som juridisk person igennem udvikling af organisations-, kommunikations- og finansieringsstrukturer
  • Grænseoverskridende udstillinger, udarbejdelse af fælles strategier for kulturarvsområdet, vidensdeling, Massive Open Online Courses (MOOC) og efteruddannelse af museernes faste og frivillige medarbejdere

Projektdetails

  • Prioritet 4.1 - Funktionelt samarbejde

    Danne netværk i programregionen, Prioritet 4.1: Øgning af den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed
  • Projektets samlede støtteberettigede udgifter
    1.124.348 Euro

Projektnavn

Et grænseoverskridende regionalt museumsnetværk (NORDMUS)

Downloads

  • Er på vej…

Leadpartner

Museum Lolland-Falster
Frisegade 40, 4800 Nykøbing F, DK
Homepage: museumlollandfalster.dk

Projektpartnere

Projektpartnere DE:
Kulturstiftung Hansestadt Lübeck – Die Lübecker Museen
Wallmuseum Oldenburg in Holstein gemeinnützige Betreibergesellschaft
Zweckverband Museumsverbund Nordfriesland
Fachhochschule Lübeck – Institut für Lerndienstleistungen

Projektpartnere DK:
Fuglsang Kunstmuseum
Museum Vestsjælland
Museum Sønderjylland
Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling

Netværkspartnere

Netværkspartnere DE:
Deutsche Botschaft in Kopenhagen
Land Schleswig-Holstein/Referat für Kulturelle Bildung
Hansestadt Hamburg/Kulturbüro
Kreis Plön
Kreis Ostholstein/Kulturstiftung Ostholstein
Kreis Rendsburg-Eckernförde
Landesmuseum Schleswig-Holstein – Schloss Gottorf
Ostholsteinmuseum
Kreismuseum Plön i.H.
zeiTTor-Museum Neustadt i.H.
Dannewerk Museum
Richard-Haizmann-Museum in Niebüll

Netværkspartnere DK:
Den Danske Ambassade i Berlin
Kulturstyrelsen
Region Sjælland
Region Syddanmark
Lolland Kommune
Guldborgsund Kommune
Næstved Kommune/Projekt kulturKIT
Nationalmuseet
Roskilde Museum
Fiskeri- og Søfartsmuseet
Øhavsmuseum
Vikingeskibsmuseum
Organisationen Danske Museer
Dansk-Tysk Selskab
RUCMUS ved Roskilde Universitet

Har du en projektidé?

Find flere informationer her >