Interreg Deutschland-Danmark

 

Den Europæiske Union står bag initiativet Interreg, der skal støtte og fremme samarbejde på tværs af EU’s landegrænser. I hele Europa findes der ca. 70 Interreg-programmer. Interreg understøtter Europa 2020-strategien, som alle EU-strukturfondsprogrammer i perioden 2014-2020 skal leve op til. Strategien baserer sig på intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst i Europa.

Interreg Deutschland-Danmark er den femte generation af det dansk-tyske Interreg-samarbejde, også kaldet Interreg 5A. Programmet er et resultat af sammenlægningen af to hidtil separate Interreg 4A-programmer (Fehmarnbeltregion og Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.).

Bag programmet står 11 partnere fra Danmark og Tyskland – to på dansk side og ni på tysk side. Sammenlægningen har skabt et større programområde, som rummer både synergieffekter og stort potentiale. Til fordelene ved den nye store programregion hører især, at fælles strukturelle og strategiske fokusområder kan udnyttes optimalt. På den måde kan regionen positioneres endnu bedre. Samarbejder og partnerskaber inden for rammerne af fælles projekter kan bidrage positivt til udviklingen af den dansk-tyske region.

I perioden 2014-2020 modtager Interreg Deutschland-Danmark 672 mio. kr. i tilskud fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Pengene skal bruges til at støtte dansk-tyske projekter. Støtten går til både store strategiske og mindre regionale samarbejdsprojekter.

Til at administrere programmet er der nedsat to programorganer. Forvaltningsmyndigheden i Kiel har det overordnede ansvar for den korrekte gennemførelse af programmet. Interreg-sekretariatet nær den dansk-tyske grænse i Kruså er ansvarlig for projektgenerering og -vejledning samt for programmets offentlighedsarbejde. Begge forvaltningsenheder er ansvarlig for både danske og tyske aktører.

Interreg Deutschland-Danmark skal fremme vækst og samarbejde hen over grænsen inden for blandt andet erhverv, beskæftigelse, uddannelse og kultur. Programmet støtter projekter inden for følgende fire prioriteter: